A Record of a Mortal Is Journey to Immortality OVA ซับไทย

A Record of a Mortal Is Journey to Immortality OVA ซับไทย

เรื่องย่อ

A Record of a Mortal Is Journey to Immortality OVA ซับไทย

A Record of a Mortal Is Journey to Immortality OVA ตอนพิเศษ

คัมภีร์วิถีเซียนเป็นนิยายจีนย้อนยุคเล่าเรื่องการเดินทางอันหน้าติดตามของหานลี่ผู้ต้องใช้ทั้งไหวพริบและพลังยุทธ์ในการฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ด้วยตัวคนเดียว