Accel World แอคเซล เวิลด์ ฝ่าเกมส์ออนไลน์ทะลุมิติ ตอนที่ 1-24 พากย์ไทย

Accel World แอคเซล เวิลด์ ฝ่าเกมส์ออนไลน์ทะลุมิติ ตอนที่ 1-24 พากย์ไทย

เรื่องย่อ

Accel World แอคเซล เวิลด์ ฝ่าเกมส์ออนไลน์ทะลุมิติ ตอนที่ 1-24 พากย์ไทย

เรื่องราวแห่งโลกอนาคตในปี 2046 เทคโนโลยีในการเชื่อมต่อข้อมูลทางคอมพิวเตอร์และโฮโลแกรมสามมิติที่ถูกพัฒนาเต็มรูปแบบ เครือข่ายเน็ตเวิร์คถูกวางครอบคลุมอยู่ทั่วทุกที่ จนมนุษย์สามารถเข้าถึงโลกเสมือนและเชื่อมต่อแลกเปลี่ยนความรู้สึกภายในจิตใจผ่านการ “Direct Link” ถึงกันและกันได้ทุกที่ทุกเวล