Aisei Tenshi Love ตอนที่ 1-2/2 ซับไทย

Aisei Tenshi Love ตอนที่ 1-2/2 ซับไทย

เรื่องย่อ

Aisei Tenshi Love ตอนที่ 1 2 ซับไทย

Aisei Tenshi Love เรื่องย่อ

สาวน้อยเวทย์มนตร์ต่อสู้เพื่อความยุติธรรมตกไปอยู่ในอ้อมแขนของนางสนมของเทพเจ้าที่ตกสู่บาป...เธอต่อสู้เพื่อปกป้องผู้คนในขณะที่เธอถูกข่มเหง