Alignment You You The Animation ตอนที่ 1-2/2 ซับไทย

Alignment You You The Animation ตอนที่ 1-2/2 ซับไทย

เรื่องย่อ

Alignment You You The Animation ตอนที่ 1-2 ซับไทย

 

Alignment You You The Animation เรื่องย่อ

ทากาฮาชิรักโอฮาระ และโอฮาระก็รักทากาฮาชิแต่ทั้งคู่ก็ยังไม่รู้ความรู้สึกอื่นนอกจากนี้ทากาฮาชิยังเสียชีวิตก่อน ความรักของพวกเขาจะเป็นอย่างไรในตอนนี้?