Bai Yao pu เล่าขานตำนานปีศาจ ตอนที่ 1-12 ซับไทย

Bai Yao pu เล่าขานตำนานปีศาจ ตอนที่ 1-12 ซับไทย

เรื่องย่อ

Bai Yao pu ตอนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ซับไทย

Bai Yao pu เล่าขานตำนานปีศาจ เรื่องราวของหมอผีที่ทำการรักษาเฉพาะปีศาจ ในคณะการเดินทางมีเณรน้อยหมัวหยาที่นางพาท่องเที่ยวไปทั่วทุกทิศ และยังมีจิ้งจอกกุ่นกุ่น คุณชายหลิ่วปีศาจงู ที่เข้าร่วมการเดินทางนี้เพิ่มทีละคน