Bleach (บลีช) เทพมรณะ ตอนที่ 1-366 พากย์ไทย

Bleach (บลีช) เทพมรณะ ตอนที่ 1-366 พากย์ไทย

เรื่องย่อ

ดูการ์ตูน Bleach (บลีช) เทพมรณะ ตอนที่ 1-366 พากย์ไทย

อิจิโกะ เด็กหนุ่มที่สามารถมองเห็นวิญญาณได้ วันหนึ่งเขาได้พบกับ ลูเคีย ยมทูตสาวที่กำลังไล่ล่าฮอลโล่ วิญญาณปีศาจร้ายอยู่ ต่อมาลูเคียเสียทีต่อฮอลโล่จึงต้องถ่ายพลังทั้งหมดให้กับอิจิโกะ อิจิโกะจึงต้องรับหน้าที่เป็นยมทูตนับแต่นั้น ส่วนลูเคียที่สูญเสียพลังนั้น ก็ต้องอยู่ในร่างของมนุษย์ปกติไปก่อนจนกว่าพลังจะฟื้นขึ้นมาวันหนึ่งโซลโซไซตี้ สถานที่พำนักของเหล่ายมทูตได้ส่ง อาบาราอิ เร็นจิ และ คุจิกิ เบียคุยะ จับตัวลูเคียกลับไปโซลโซไซตี้รอการตัดสินโทษ ทำให้อิจิโกะและผองเพื่อ

bleach เทพมรณะ ตอนที่ 01
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 02
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 03
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 04
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 05
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 06
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 07
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 08
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 09
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 10
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 11
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 12
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 13
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 14
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 15
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 16
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 17
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 18
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 19
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 20
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 21
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 22
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 23
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 24
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 25
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 26
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 27
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 28
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 29
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 30
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 31
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 32
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 33
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 34
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 35
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 36
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 37
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 38
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 39
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 40
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 41
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 42
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 43
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 44
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 45
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 46
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 47
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 48
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 49
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 50
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 51
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 52
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 53
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 54
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 55
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 56
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 57
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 58
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 59
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 60
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 61
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 62
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 63
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 64
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 65
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 66
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 67
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 68
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 69
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 70
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 71
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 72
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 73
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 74
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 75
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 76
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 77
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 78
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 79
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 80
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 81
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 82
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 83
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 84
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 85
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 86
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 87
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 88
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 89
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 90
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 91
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 92
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 93
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 94
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 95
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 96
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 97
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 98
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 99
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 100
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 101
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 102
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 103
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 104
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 105
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 106
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 107
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 108
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 109
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 110
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 111
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 112
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 113
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 114
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 115
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 116
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 117
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 118
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 119
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 120
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 121
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 122
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 123
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 124
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 125
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 126
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 127
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 128
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 129
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 130
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 131
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 132
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 133
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 134
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 135
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 136
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 137
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 138
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 139
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 140
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 141
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 142
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 143
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 144
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 145
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 146
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 147
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 148
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 149
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 150
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 151
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 152
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 153
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 154
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 155
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 156
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 157
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 158
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 159
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 160
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 161
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 162
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 163
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 164
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 165
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 166
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 167
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 168
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 169
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 170
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 171
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 172
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 173
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 174
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 175
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 176
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 177
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 178
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 179
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 180
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 181
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 182
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 183
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 184
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 185
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 186
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 187
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 188
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 189
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 190
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 191
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 192
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 193
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 194
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 195
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 196
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 197
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 198
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 199
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 200
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 201
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 202
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 203
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 204
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 205
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 206
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 207
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 208
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 209
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 210
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 211
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 212
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 213
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 214
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 215
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 216
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 217
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 218
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 219
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 220
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 221
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 222
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 223
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 224
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 225
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 226
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 227
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 228
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 229
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 230
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 231
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 232
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 233
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 234
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 235
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 236
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 237
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 238
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 239
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 240
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 241
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 242
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 243
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 244
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 245
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 246
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 247
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 248
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 249
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 250
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 251
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 252
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 253
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 254
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 255
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 256
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 257
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 258
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 259
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 260
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 261
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 262
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 263
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 264
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 265
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 266
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 267
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 268
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 269
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 270
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 271
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 272
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 273
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 274
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 275
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 276
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 277
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 278
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 279
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 280
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 281
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 282
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 283
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 284
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 285
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 286
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 287
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 288
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 289
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 290
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 291
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 292
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 293
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 294
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 295
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 296
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 297
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 298
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 299
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 300
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 301
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 302
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 303
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 304
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 305
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 306
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 307
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 308
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 309
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 310
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 311
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 312
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 313
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 314
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 315
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 316
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 317
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 318
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 319
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 320
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 321
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 322
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 323
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 324
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 325
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 326
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 327
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 328
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 329
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 330
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 331
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 332
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 333
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 334
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 335
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 336
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 337
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 338
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 339
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 340
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 341
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 342
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 343
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 344
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 345
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 346
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 347
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 348
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 349
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 350
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 351
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 352
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 353
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 354
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 355
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 356
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 357
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 358
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 359
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 360
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 361
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 362
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 363
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 364
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 365
bleach เทพมรณะ ตอนที่ 366