Boku no Piko ตอนที่ 1-3 ซับไทย

Boku no Piko ตอนที่ 1-3 ซับไทย

เรื่องย่อ

Boku no Piko ตอนที่ 1 2 3 ซับไทย

Boku no Piko

เรื่องย่อ เนื้อเรื่องของอนิเมะแบ่งออกเป็น 3 ตอน โดยมีตัวละครหลักคือ พิโกะ เนื้อเรื่องเน้นฉาก 18+ เป็นหลักท่านใดไม่สนใจขอให้ปล่อยผ่านจะดีกว่า