Buta Himesama ตอนที่ 1 ซับไทย

Buta Himesama ตอนที่ 1 ซับไทย

เรื่องย่อ

Buta Himesama ตอนที่ 1 ซับไทย

 

Buta Himesama เรื่องย่อ

ประเทศที่สงบสุขของ Istoare ถูกรุกรานโดย orcs ที่ชั่วร้าย เพื่อรักษาประชาชนของเธอราชินี Ilena ตกลงที่จะแต่งงานกับราชาแห่งผู้บุกรุก OVA นี้สร้างจากเกม doujin ของ Orcsoft