Cherry & Gal’s ตอนที่ 1-2 ซับไทย

Cherry & Gal’s ตอนที่ 1-2 ซับไทย

เรื่องย่อ

Cherry & Gal’s ตอนที่ 12 ซับไทย

Cherry & Gal’s เรื่องย่อ

รูรูน่า เด็กนักเรียนหญิงพบว่าตัวเองอยู่ผิดกลุ่มเพื่อนที่พูดถึงแต่เรื่องทางเพศเท่านั้นเธอรู้สึกเหมือนถูกทิ้ง