Chuan Shu Zijiu Zhinan ต้วร้ายอย่างข้า ตอนที่ 1-10 ซับไทย

Chuan Shu Zijiu Zhinan ต้วร้ายอย่างข้า ตอนที่ 1-10 ซับไทย

เรื่องย่อ

Chuan Shu Zijiu Zhinan ตอนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ซับไทย

Chuan Shu Zijiu Zhinan ต้วร้ายอย่างข้า

เรื่องราวของผู้ชายที่เปลี่ยนไปเป็นวายร้ายในนิยายฮาเร็ม xuanhuan xianxia เมื่อมีเหตุการณ์ที่น่าเศร้าเกิดขึ้นกับเขา ด้วยความช่วยเหลือของ Shen Qingqiu พยายามที่จะมีชีวิตอยู่โดยอยู่ในด้านดีของ Luo Binghe