Code Geass R2 โค้ด กีอัส การปฏิวัติของลูลูช (ภาค 2) ตอนที่ 1-25 พากย์ไทย

Code Geass R2 โค้ด กีอัส การปฏิวัติของลูลูช (ภาค 2) ตอนที่ 1-25 พากย์ไทย

เรื่องย่อ

Code Geass R2 โค้ด กีอัส การปฏิวัติของลูลูช (ภาค 2) ตอนที่ 1-25 พากย์ไทย

Code Geass R2 ปี2018 เกิดสงครามแบ่งแยกตัวออกเป็นเอกราชจากบริททาเนีย ในสงครามพลเมืองต่อต้าน ครั้งนี้ถูกเรียกว่าBlack Rebellionแต่ผลลับของสงครามครั้งนี้คือความพ่ายแพ้ของเหล่าภาคีอัศวินดำและ Zeroก็หายสาบสูญ โดยบริททาเนียลงความเห็นว่าได้เสียชีวิตระหว่างการรบแล้ว 1 ปีต่อมา ปี 2019 ผู้ก่อการร้ายที่นามZeroที่น่าจะตายไปแล้วปรากฏตัวขึ้นและประกาศสร้างสหพันธญี่ปุ่นอีกครั้งใน Area11 บริททาเนียจึงพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อจับกุมตัวซีโร่.