Dark Shell Ori no Naka no Namameki ตอนที่ 1-2 ซับไทย

Dark Shell Ori no Naka no Namameki ตอนที่ 1-2 ซับไทย

เรื่องย่อ

Dark Shell Ori no Naka no Namameki ตอนที่ 1 2 ซับไทย

Dark Shell Ori no Naka no Namameki เรื่องย่อ

เมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 หลังจากแบ่งแยกประเทศแล้ว ประเทศที่เอาชนะญี่ปุ่นก็ล้มเหลวในการครอบครองเกาะ เป็นผลให้มีการจัดตั้งอำนาจอิสระมากมาย พวกเขาพัฒนาความเกลียดชังซึ่งกันและกัน นำประเทศไปสู่สงครามกลางเมืองที่ไม่มีวันสิ้นสุด.