Ecchi na Shintai Sokutei Anime Edition ตอนที่ 1-1 ซับไทย

Ecchi na Shintai Sokutei Anime Edition ตอนที่ 1-1 ซับไทย

เรื่องย่อ

Ecchi na Shintai Sokutei Anime Edition ตอนที่ 1 ซับไทย

Ecchi na Shintai Sokutei Anime Edition เรื่องย่อ

เรื่องราวเกี่ยวกับจินตนาการของครูโรงเรียนประถมศึกษาเมื่อวัดร่างกายของเด็กผู้หญิง คะนะ โกดะ ขาดตรวจร่างกายวันตรวจร่างกาย ครูจึงขออยู่หลังเลิกเรียน...