Elf no Oshiego to Sensei ตอนที่ 1-2 ซับไทย

Elf no Oshiego to Sensei ตอนที่ 1-2 ซับไทย

เรื่องย่อ

Elf no Oshiego to Sensei ตอนที่ 1 2 ซับไทย

Elf no Oshiego to Sensei เรื่องย่อ

โคบายาชิ ฮิโรกิเป็นครูของเผ่าเอลฟ์นักเรียนที่มาจากต่างโลก ไม่มีใครแน่ใจว่าทำไมโลกที่พวกเอลฟ์มาจากโลกมาชนกับโลกของเรา อย่างไรก็ตามฮิโรกิตกหลุมรักลาราโนอา หนึ่งในนักเรียนนอกโลก ซึ่งถูกห้ามโดยเด็ดขาด… ดังนั้นพวกเขาจึงแสดงความรักอย่างลับๆ