Floating Material ตอนที่ 1-2 ซับไทย

Floating Material ตอนที่ 1-2 ซับไทย

เรื่องย่อ

Floating Material ตอนที่ 1 2 ซับไทย

Floating Material เรื่องย่อ

ชุนเป็นครูชายเพียงคนเดียวของโรงเรียนสตรีเคียวคาเซ็น ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีชื่อเสียงและรู้จักกันในนาม “โรงเรียนน้ำ” เนื่องจากตั้งอยู่ในป่าที่มีทะเลสาบในบริเวณโรงเรียน เป็นสถานที่พักฟื้นสำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทางจิตใจ