Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 1-64 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 1-64 พากย์ไทย

เรื่องย่อ

อนิเมะเรื่อง Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 1-64 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood เรื่องราวของพี่น้อง เอ็ดเวิร์ด และ อัลฟองเซ่ เอลริค ที่พยายามชุบชีวิตแม่ของตนขึ้นมาด้วยการเล่นแร่แปรธาตุ การคืนชีพมนุษย์เป็นวิชาต้องห้ามส่งผลให้ทั้งสองต้องจ่ายค่าผ่านทางให้กับความโลภของตน อัลฟองเซ่สูญเสียร่างกายทั้งหมด ส่วนเอ็ดเวิร์ดเสียขาซ้ายเพื่อให้น้องชายกลับมา เอ็ดเวิร์ดจึงได้เล่นแร่แปรธาตุเพื่อดึงวิญญาณของน้องชายเข้ามาไว้ในชุดเกราะ แลกด้วยแขนขวาของตัวเอง ทางด้านพันเอก รอย มัสแตง ได้ยินเรื่องราวของสองพี่น้องนักเล่นแร่แปรธาตุก็สนใจและชวนเข้าร่วมเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุของทางกา

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 01
Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 02
Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 03
Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 04
Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 05
Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 06
Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 07
Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 08
Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 09
Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 10
Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 11
Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 12
Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 13
Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 14
Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 15
Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 16
Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 17
Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 18
Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 19
Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 20
Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 21
Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 22
Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 23
Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 24
Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 25
Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 26
Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 27
Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 28
Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 29
Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 30
Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 31
Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 32
Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 33
Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 34
Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 35
Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 36
Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 37
Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 38
Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 39
Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 40
Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 41
Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 42
Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 43
Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 44
Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 45
Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 46
Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 47
Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 48
Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 49
Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 50
Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 51
Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 52
Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 53
Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 54
Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 55
Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 56
Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 57
Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 58
Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 59
Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 60
Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 61
Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 62
Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 63
Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 64