Girly Air Force ตอนที่ 1-12 ซับไทย

Girly Air Force ตอนที่ 1-12 ซับไทย

เรื่องย่อ

Girly Air Force ตอนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ซับไทย

Girly Air Force เรื่องย่อ ในช่วงปี 2015 สิ่งมีชีวิตกลางเวหา ไซ ปรากฏกายขึ้น สร้างปัญหาให้กับมนุษยชาติ การต่อกรกับมันต้องใช้เครื่องบินต่อสู้ที่ถูกเรียกว่า “Daughters” (ลูกสาว) ที่ซึ่งมีระบบต่อสู้อัตโนมัติ อนิม่า ที่ปรากฏกายในรูปแบบของหญิงสาวชาวมนุษย์