Gishi wa Yan Mama Junyuu Chuu ตอนที่ 1-2 ซับไทย

Gishi wa Yan Mama Junyuu Chuu ตอนที่ 1-2 ซับไทย

เรื่องย่อ

Gishi wa Yan Mama Junyuu Chuu ตอนที่ 1 2 ซับไทย

Gishi wa Yan Mama Junyuu Chuu เรื่อย่

เรื่องนี้เกี่ยวกับผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว ตามปกติในเรื่องราวที่ไม่พึงพอใจในชีวิตแต่งงานและตัดสินใจที่จะชดเชยเวลาที่เสียไปกับพี่ชายของเธอ