Given Movie มูฟวี่ ซับไทย

Given Movie มูฟวี่ ซับไทย

เรื่องย่อ

Given Movie มูฟวี่ ซับไทย

Given Movie เรื่องย่อ

วงดนตรีที่ประกอบด้วย Ritsuka Uenoyama, Mafuyu Satou, Haruki Nakayama และ Akihiko Kaji ได้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายของการประกวด Countdown-fes Amateur Contest ซึ่งพวกเขาจะถูกตัดสินจากการแสดงสดของพวกเขา แม้ว่าจะกระตือรือร้น แต่ก็กังวลว่าจะมีเพลงต้นฉบับเพียงเพลงเดียวที่จะแสดง