Grander Musashi มูซาชิ เซียนเบ็ด ปี 1-2 ตอนที่ 1-64 พากย์ไทย

Grander Musashi มูซาชิ เซียนเบ็ด ปี 1-2 ตอนที่ 1-64 พากย์ไทย

เรื่องย่อ

Grander Musashi มุซาชิ เซียนเบ็ดยอดอัจฉริยะ ปี 1-2 ตอนที่ 1-64 พากย์ไทย

Grander Musashi เรื่องราวของหนุ่มน้อยที่ชื่อว่า มุซาซิ ออกเดินทาง เพื่อตกปลา เก็บประสบการณ์ และตามหาปลาลึกลับตามสถานที่ต่างๆกับพวกพ้อง เพื่อพิชิตมัน จุดมุ่งหมายของเค้าคือวันนึงต้องได้เป็นนักตกปลาอันดับ 1 ของโลกให้ได้

Grander Musashi ตอนที่ 01
Grander Musashi ตอนที่ 02
Grander Musashi ตอนที่ 03
Grander Musashi ตอนที่ 04
Grander Musashi ตอนที่ 05
Grander Musashi ตอนที่ 06
Grander Musashi ตอนที่ 07
Grander Musashi ตอนที่ 08
Grander Musashi ตอนที่ 09
Grander Musashi ตอนที่ 10
Grander Musashi ตอนที่ 11
Grander Musashi ตอนที่ 12
Grander Musashi ตอนที่ 13
Grander Musashi ตอนที่ 14
Grander Musashi ตอนที่ 15
Grander Musashi ตอนที่ 16
Grander Musashi ตอนที่ 17
Grander Musashi ตอนที่ 18
Grander Musashi ตอนที่ 19
Grander Musashi ตอนที่ 20
Grander Musashi ตอนที่ 21
Grander Musashi ตอนที่ 22
Grander Musashi ตอนที่ 23
Grander Musashi ตอนที่ 24
Grander Musashi ตอนที่ 25
Grander Musashi ตอนที่ 26
Grander Musashi ตอนที่ 27
Grander Musashi ตอนที่ 28
Grander Musashi ตอนที่ 29
Grander Musashi ตอนที่ 30
Grander Musashi ตอนที่ 31
Grander Musashi ตอนที่ 32
Grander Musashi ตอนที่ 33
Grander Musashi ตอนที่ 34
Grander Musashi ตอนที่ 35
Grander Musashi ตอนที่ 36
Grander Musashi ตอนที่ 37
Grander Musashi ตอนที่ 38
Grander Musashi ตอนที่ 39
Grander Musashi ตอนที่ 40
Grander Musashi ตอนที่ 41
Grander Musashi ตอนที่ 42
Grander Musashi ตอนที่ 43
Grander Musashi ตอนที่ 44
Grander Musashi ตอนที่ 45
Grander Musashi ตอนที่ 46
Grander Musashi ตอนที่ 47
Grander Musashi ตอนที่ 48
Grander Musashi ตอนที่ 49
Grander Musashi ตอนที่ 50
Grander Musashi ตอนที่ 51
Grander Musashi ตอนที่ 52
Grander Musashi ตอนที่ 53
Grander Musashi ตอนที่ 54
Grander Musashi ตอนที่ 55
Grander Musashi ตอนที่ 56
Grander Musashi ตอนที่ 57
Grander Musashi ตอนที่ 58
Grander Musashi ตอนที่ 59
Grander Musashi ตอนที่ 60
Grander Musashi ตอนที่ 61
Grander Musashi ตอนที่ 62
Grander Musashi ตอนที่ 63
Grander Musashi ตอนที่ 64