Hajime no Ippo อิปโป ก้าวแรกสู่สังเวียน ภาค 1-2 ตอนที่ 1-101 พากย์ไทย

Hajime no Ippo อิปโป ก้าวแรกสู่สังเวียน ภาค 1-2 ตอนที่ 1-101 พากย์ไทย

เรื่องย่อ

Hajime no Ippo อิปโป ก้าวแรกสู่สังเวียน ภาค 1-2 พากย์ไทย

Hajime no Ippo

อิปโป เป็นเด็กหนุ่มลูกชาวประมงที่ทั้งกตัญญูและขยันขันแข็ง ก่อนไปโรงเรียนเขาจะช่วยแม่ทำงาน และเมื่อกลับจากโรงเรียนก็จะรีบกลับมาช่วยแม่จัดของลงเรือทุกวัน ทำให้อิปโปไม่ค่อยมีเพื่อน บวกกับความที่มีนิสัยขี้ขลาด อ่อนแอ ไม่สู้คน เขาจึงมักจะถูกเพื่อนในชั้นเรียนรังแกอยู่เสมอ.

Hajime no Ippo ตอนที่ 01
Hajime no Ippo ตอนที่ 02
Hajime no Ippo ตอนที่ 03
Hajime no Ippo ตอนที่ 04
Hajime no Ippo ตอนที่ 05
Hajime no Ippo ตอนที่ 06
Hajime no Ippo ตอนที่ 07
Hajime no Ippo ตอนที่ 08
Hajime no Ippo ตอนที่ 09
Hajime no Ippo ตอนที่ 10
Hajime no Ippo ตอนที่ 11
Hajime no Ippo ตอนที่ 12
Hajime no Ippo ตอนที่ 13
Hajime no Ippo ตอนที่ 14
Hajime no Ippo ตอนที่ 15
Hajime no Ippo ตอนที่ 16
Hajime no Ippo ตอนที่ 17
Hajime no Ippo ตอนที่ 18
Hajime no Ippo ตอนที่ 19
Hajime no Ippo ตอนที่ 20
Hajime no Ippo ตอนที่ 21
Hajime no Ippo ตอนที่ 22
Hajime no Ippo ตอนที่ 23
Hajime no Ippo ตอนที่ 24
Hajime no Ippo ตอนที่ 25
Hajime no Ippo ตอนที่ 26
Hajime no Ippo ตอนที่ 27
Hajime no Ippo ตอนที่ 28
Hajime no Ippo ตอนที่ 29
Hajime no Ippo ตอนที่ 30
Hajime no Ippo ตอนที่ 31
Hajime no Ippo ตอนที่ 32
Hajime no Ippo ตอนที่ 33
Hajime no Ippo ตอนที่ 34
Hajime no Ippo ตอนที่ 35
Hajime no Ippo ตอนที่ 36
Hajime no Ippo ตอนที่ 37
Hajime no Ippo ตอนที่ 38
Hajime no Ippo ตอนที่ 39
Hajime no Ippo ตอนที่ 40
Hajime no Ippo ตอนที่ 41
Hajime no Ippo ตอนที่ 42
Hajime no Ippo ตอนที่ 43
Hajime no Ippo ตอนที่ 44
Hajime no Ippo ตอนที่ 45
Hajime no Ippo ตอนที่ 46
Hajime no Ippo ตอนที่ 47
Hajime no Ippo ตอนที่ 48
Hajime no Ippo ตอนที่ 49
Hajime no Ippo ตอนที่ 50
Hajime no Ippo ตอนที่ 51
Hajime no Ippo ตอนที่ 52
Hajime no Ippo ตอนที่ 53
Hajime no Ippo ตอนที่ 54
Hajime no Ippo ตอนที่ 55
Hajime no Ippo ตอนที่ 56
Hajime no Ippo ตอนที่ 57
Hajime no Ippo ตอนที่ 58
Hajime no Ippo ตอนที่ 59
Hajime no Ippo ตอนที่ 60
Hajime no Ippo ตอนที่ 61
Hajime no Ippo ตอนที่ 62
Hajime no Ippo ตอนที่ 63
Hajime no Ippo ตอนที่ 64
Hajime no Ippo ตอนที่ 65
Hajime no Ippo ตอนที่ 66
Hajime no Ippo ตอนที่ 67
Hajime no Ippo ตอนที่ 68
Hajime no Ippo ตอนที่ 69
Hajime no Ippo ตอนที่ 70
Hajime no Ippo ตอนที่ 71
Hajime no Ippo ตอนที่ 72
Hajime no Ippo ตอนที่ 73
Hajime no Ippo ตอนที่ 74
Hajime no Ippo ตอนที่ 75
Hajime no Ippo ภาค 2 ตอนที่ 01
Hajime no Ippo ภาค 2 ตอนที่ 02
Hajime no Ippo ภาค 2 ตอนที่ 03
Hajime no Ippo ภาค 2 ตอนที่ 04
Hajime no Ippo ภาค 2 ตอนที่ 05
Hajime no Ippo ภาค 2 ตอนที่ 06
Hajime no Ippo ภาค 2 ตอนที่ 07
Hajime no Ippo ภาค 2 ตอนที่ 08
Hajime no Ippo ภาค 2 ตอนที่ 09
Hajime no Ippo ภาค 2 ตอนที่ 10
Hajime no Ippo ภาค 2 ตอนที่ 11
Hajime no Ippo ภาค 2 ตอนที่ 12
Hajime no Ippo ภาค 2 ตอนที่ 13
Hajime no Ippo ภาค 2 ตอนที่ 14
Hajime no Ippo ภาค 2 ตอนที่ 15
Hajime no Ippo ภาค 2 ตอนที่ 16
Hajime no Ippo ภาค 2 ตอนที่ 17
Hajime no Ippo ภาค 2 ตอนที่ 18
Hajime no Ippo ภาค 2 ตอนที่ 19
Hajime no Ippo ภาค 2 ตอนที่ 20
Hajime no Ippo ภาค 2 ตอนที่ 21
Hajime no Ippo ภาค 2 ตอนที่ 22
Hajime no Ippo ภาค 2 ตอนที่ 23
Hajime no Ippo ภาค 2 ตอนที่ 24
Hajime no Ippo ภาค 2 ตอนที่ 25
Hajime no Ippo ภาค 2 ตอนที่ 26