Hey Class President (Seitokaichou ni Chuukoku) ตอนที่ 1-2 ซับไทย

Hey Class President (Seitokaichou ni Chuukoku) ตอนที่ 1-2 ซับไทย

เรื่องย่อ

Hey Class President ตอนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ซับไทย

Hey Class President (Seitokaichou ni Chuukoku) เรื่องย่อ

เรื่องเกี่ยวกับที่พระเอกได้ช่วยนายเอกจากการถูกลวนลามบนรถไฟแลเสนอว่าจะคอยปกป้องนายเอก