Himawari wa Yoru ni Saku ตอนที่ 1 ซับไทย

Himawari wa Yoru ni Saku ตอนที่ 1 ซับไทย

เรื่องย่อ

Himawari wa Yoru ni Saku ซับไทย

Himawari wa Yoru ni Saku เรื่องย่อ

Higashi Norihito ที่เชื่อว่าความสุขกับ Chisato ภรรยาของเขาจะคงอยู่ตลอดไป แต่เนื่องจาก Norihito สูญเสียครั้งใหญ่ในบริษัทที่เขาทำงาน เขาจึงต้องรับผิดชอบ เนื่องจากประธานาธิบดีรู้ว่าโนริฮิโตะมีภรรยาที่สวยแต่เซ็กซี่มาก เขาจึงตัดสินใจใช้โอกาสนี้และแต่งตั้งภรรยาของโนริฮิโตะเป็น เลขา