Innocent Blue ตอนที่ 1-2 ซับไทย

Innocent Blue ตอนที่ 1-2 ซับไทย

เรื่องย่อ

Innocent Blue ตอนที่ 12 ซับไทย

Innocent Blue

Saeki Nozomi เป็นพยาบาลที่ทำงานในโรงพยาบาลที่ลูกพี่ลูกน้องของเธอพักอยู่เนื่องจากการเจ็บป่วย เธอแต่งงานแล้ว แต่สามีเดินทางไปทำธุรกิจ