Ito Junji Collection อิโต้ จุนจิ คลังสยอง ตอนที่ 1-12 ซับไทย

Ito Junji Collection อิโต้ จุนจิ คลังสยอง ตอนที่ 1-12 ซับไทย

เรื่องย่อ

Ito Junji Collection ตอนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ซับไทย

Ito Junji Collection เรื่องย่อ

ผลงานรวมเรื่องสั้นแนวสยองขวัญของอิโต้ จุนจิในชื่อ Horror World of Junji Ito / Itou Junji Kyoufu Collection, Masterpiece Collection หรือชื่อไทย คลังสยองเป็นการรวมเรื่องสั้นจากเรื่องต่างๆที่สร้างโดยผลงานของอาจารย์ อิโต้