Jian Yu Feng Yun อาณาจักรแห่งดาบ ตอนที่ 1-1 ซับไทย

Jian Yu Feng Yun อาณาจักรแห่งดาบ ตอนที่ 1-1 ซับไทย

เรื่องย่อ

Jian Yu Feng Yun ตอนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ซับไทย

Jian Yu Feng Yun อาณาจักรแห่งดาบ ดาบวิเศษและห้าตระกูลใหญ่ Lu Yang หนึ่งในห้าตระกูลหลักซึ่งเป็นทายาทของตระกูล Lu ปลุกดาบวิเศษ “ดาบเทพพีช” ในช่วงเวลาแห่งวิกฤติเพื่อหลีกเลี่ยงการไล่ล่า เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการไล่ตามและการฆ่า