JoJo’s Bizarre Adventure Egypt Arc ภาค 3 ตอนที่ 1-24 ซับไทย

JoJo’s Bizarre Adventure Egypt Arc ภาค 3 ตอนที่ 1-24 ซับไทย

เรื่องย่อ

JoJo’s Bizarre Adventure Egypt Arc ภาค 3 ตอนที่ 1-24 ซับไทย

JoJo’s Bizarre Adventure Egypt Arc เรื่องย่อ เมื่อ”จอร์จ โจสตาร์”ผู้เป็นพ่อของ “โจนาธาน” ได้พา”ดิโอ บรันโด้” เข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านในฐานะบุตรบุญธรรมของตระกูลโจสตาร์ ซึ่ง”ดิโอ บรันโด้”ผู้นี้แหละ คือผู้ที่จะมาทำให้ชีวิตอันแสนสงบสุขของเขาก็มีอันต้องเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล…! และนี่คือจุดเริ่มต้นของการต่อสู้ และการผจญภัยของสุภาพบุรุษตระกูลโจสตาร์ที่ประวัติศาสตร์ต้องจารึกชื่อพวกเขาไว้

JoJo’s Bizarre Adventure Stardust Crusaders Egypt Arc ตอนที่ 01
JoJo’s Bizarre Adventure Stardust Crusaders Egypt Arc ตอนที่ 02
JoJo’s Bizarre Adventure Stardust Crusaders Egypt Arc ตอนที่ 03
JoJo’s Bizarre Adventure Stardust Crusaders Egypt Arc ตอนที่ 04
JoJo’s Bizarre Adventure Stardust Crusaders Egypt Arc ตอนที่ 05
JoJo’s Bizarre Adventure Stardust Crusaders Egypt Arc ตอนที่ 06
JoJo’s Bizarre Adventure Stardust Crusaders Egypt Arc ตอนที่ 07
JoJo’s Bizarre Adventure Stardust Crusaders Egypt Arc ตอนที่ 08
JoJo’s Bizarre Adventure Stardust Crusaders Egypt Arc ตอนที่ 09
JoJo’s Bizarre Adventure Stardust Crusaders Egypt Arc ตอนที่ 10
JoJo’s Bizarre Adventure Stardust Crusaders Egypt Arc ตอนที่ 11
JoJo’s Bizarre Adventure Stardust Crusaders Egypt Arc ตอนที่ 12
JoJo’s Bizarre Adventure Stardust Crusaders Egypt Arc ตอนที่ 13
JoJo’s Bizarre Adventure Stardust Crusaders Egypt Arc ตอนที่ 14
JoJo’s Bizarre Adventure Stardust Crusaders Egypt Arc ตอนที่ 15
JoJo’s Bizarre Adventure Stardust Crusaders Egypt Arc ตอนที่ 16
JoJo’s Bizarre Adventure Stardust Crusaders Egypt Arc ตอนที่ 17
JoJo’s Bizarre Adventure Stardust Crusaders Egypt Arc ตอนที่ 18
JoJo’s Bizarre Adventure Stardust Crusaders Egypt Arc ตอนที่ 19
JoJo’s Bizarre Adventure Stardust Crusaders Egypt Arc ตอนที่ 20
JoJo’s Bizarre Adventure Stardust Crusaders Egypt Arc ตอนที่ 21
JoJo’s Bizarre Adventure Stardust Crusaders Egypt Arc ตอนที่ 22
JoJo’s Bizarre Adventure Stardust Crusaders Egypt Arc ตอนที่ 23
JoJo’s Bizarre Adventure Stardust Crusaders Egypt Arc ตอนที่ 24