Kimi no Na wo Yobeba ตอนที่ 1-2 ซับไทย

Kimi no Na wo Yobeba ตอนที่ 1-2 ซับไทย

เรื่องย่อ

Kimi no Na wo Yobeba ตอนที่ 1 2 ซับไทย

Kimi no Na wo Yobeba เรื่องย่อ

หญิงสาวที่ทำงานในโรงเรียนชั้นนำเพื่อสนองความต้องการของนักเรียน เพื่อป้องกันอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้น เหตุผลที่หญิงสาวต้องรับ “อาชีพ” เช่นนี้มีหลากหลาย ตั้งแต่หนี้สินไปจนถึงอาชญากรรมที่บางคนก่อขึ้น .