Kunoichi Botan ตอนที่ 1-2/2 ซับไทย

Kunoichi Botan ตอนที่ 1-2/2 ซับไทย

เรื่องย่อ

Kunoichi Botan ตอนที่ 1 2 ซับไทย

Kunoichi Botan เรื่องย่อ

คืนหนึ่งในคฤหาสน์ของพ่อค้า คุโนะอิจิ (นินจาหญิง) ชื่อยาซูซุ ถูกกลุ่มผู้ชายละเมิดภายใต้อิทธิพลของ “ออร่าแห่งโอเกอร์” ที่เรียกว่า “เดมิ-อ็อก” แม้ว่าเธอจะรักษาพรหมจรรย์ของเธอไว้ แต่ Demi-Ogres ก็ยังคงทรมาน Yasuzu