Lingerie Office ตอนที่ 1-3/3 ซับไทย

Lingerie Office ตอนที่ 1-3/3 ซับไทย

เรื่องย่อ

Lingerie Office ตอนที่ 1 2 3 ซับไทย

Lingerie Office เรื่องย่อ

ขณะที่ Yusuke Nakonishi เริ่มงานใหม่ของเขาที่ Best Beauty Body Lingerie Company เขารู้เพียงเล็กน้อยว่าเขากำลังจะพบว่าตัวเองอยู่ในใจกลางธุรกิจทางเพศ นาโคนิชิ พยายามเดินด้อม ๆ มองๆ หลังจากเพื่อนร่วมงานสุดเซ็กซี่สามคนของเขาซึ่งวนเวียนอยู่กับเรื่องเซ็กส์