Love Selection The Animation ตอนที่ 1-2 ซับไทย

Love Selection The Animation ตอนที่ 1-2 ซับไทย

เรื่องย่อ

Love Selection The Animation ตอนที่ 1 2 ซับไทย


Love Selection The Animation เรื่องย่อ

เรื่องเกี่ยวกับผู้ชายชื่อไดกิคุงฝันกลางวันว่าจะมีเพศเซ็กส์กับผู้หญิงที่เขารักชื่ออามิจัง  เพื่อนคนหนึ่งของ Ami ตัดสินใจว่าเธอต้องการมีเซ็กส์ก่อนที่ชีวิตในวัยเรียนของเธอจะสิ้นสุดลง และคิดว่ามันจะง่ายที่สุดสำหรับบางคนในชั้นเรียน ดังนั้นเธอจึงเสนอให้ชั้นเรียนและลาก Ami และเพื่อนอีกคนหนึ่งของพวกเขา Yui เข้ามา