Nana นานะ ตอนที่ 1-50 พากย์ไทย

Nana นานะ ตอนที่ 1-50 พากย์ไทย

เรื่องย่อ

ดูเมะ Nana นานะ ตอนที่ 1-50 พากย์ไทย

Nana

โคมัตสึ นานะ เด็กสาวสดใสผู้มองโลกในแง่ดี เธอมุ่งหน้าสู่ โตเกียว ด้วยหัวใจเปี่ยมรัก ด้วยความหวังที่จะพบกับชายคนรักที่จากเธอมาเรียนต่อที่โตเกียว ระหว่างทางเธอได้พบกับ โอซากิ นานะ บนรถไฟ หญิงสาวผู้กระโดดข้ามวัยแห่งความสดใส ด้วยหัวใจที่บอบช้ำ

Nana นานะ ตอนที่ 01
Nana นานะ ตอนที่ 02
Nana นานะ ตอนที่ 03
Nana นานะ ตอนที่ 04
Nana นานะ ตอนที่ 05
Nana นานะ ตอนที่ 06
Nana นานะ ตอนที่ 07
Nana นานะ ตอนที่ 08
Nana นานะ ตอนที่ 09
Nana นานะ ตอนที่ 10
Nana นานะ ตอนที่ 11
Nana นานะ ตอนที่ 12
Nana นานะ ตอนที่ 13
Nana นานะ ตอนที่ 14
Nana นานะ ตอนที่ 15
Nana นานะ ตอนที่ 16
Nana นานะ ตอนที่ 17
Nana นานะ ตอนที่ 18
Nana นานะ ตอนที่ 19
Nana นานะ ตอนที่ 20
Nana นานะ ตอนที่ 21
Nana นานะ ตอนที่ 22
Nana นานะ ตอนที่ 23
Nana นานะ ตอนที่ 24
Nana นานะ ตอนที่ 25
Nana นานะ ตอนที่ 26
Nana นานะ ตอนที่ 27
Nana นานะ ตอนที่ 28
Nana นานะ ตอนที่ 29
Nana นานะ ตอนที่ 30
Nana นานะ ตอนที่ 31
Nana นานะ ตอนที่ 32
Nana นานะ ตอนที่ 33
Nana นานะ ตอนที่ 34
Nana นานะ ตอนที่ 35
Nana นานะ ตอนที่ 36
Nana นานะ ตอนที่ 37
Nana นานะ ตอนที่ 38
Nana นานะ ตอนที่ 39
Nana นานะ ตอนที่ 40
Nana นานะ ตอนที่ 41
Nana นานะ ตอนที่ 42
Nana นานะ ตอนที่ 43
Nana นานะ ตอนที่ 44
Nana นานะ ตอนที่ 45
Nana นานะ ตอนที่ 46
Nana นานะ ตอนที่ 47
Nana นานะ ตอนที่ 48
Nana นานะ ตอนที่ 49
Nana นานะ ตอนที่ 50