Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ปี 1-4 ตอนที่ 1-220 พากย์ไทย

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ปี 1-4 ตอนที่ 1-220 พากย์ไทย

เรื่องย่อ

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา (ภาคเด็ก) ตอนที่ 1-220 พากย์ไทย

Naruto เรื่องย่อ ในแว่นแคว้นของโลกแห่งนินจา หมู่บ้านที่ชื่อโคโนฮะงาคุเระได้ถูกปีศาจจิ้งจอกเก้าหางโจมตีเมื่อสิบสองปีก่อน ทำให้โฮคาเงะรุ่นที่ 4 ซึ่งเป็นหัวหน้าหมู่บ้าน ต้องยอมพลีชีพเพื่อสะกดวิญญาณของปีศาจจิ้งจอกเก้าหาง โดยผนึกไว้ในร่างของทารกคนหนึ่ง นามว่า อุซึมากิ นารูโตะ สิบสองปีถัดมา นารูโตะถูกเกลียดชังจากชาวบ้านที่ล่วงรู้ความลับที่เป็นพลังสถิตร่างของจิ้งจอกเก้าหาง นารูโตะมีความใฝ่ฝันจะเป็นโฮคาเงะและอยากให้ทุกคนยอมรับ.

 

Naruto ตอนที่ 01
Naruto ตอนที่ 02
Naruto ตอนที่ 03
Naruto ตอนที่ 04
Naruto ตอนที่ 05
Naruto ตอนที่ 06
Naruto ตอนที่ 07
Naruto ตอนที่ 08
Naruto ตอนที่ 09
Naruto ตอนที่ 10
Naruto ตอนที่ 11
Naruto ตอนที่ 12
Naruto ตอนที่ 13
Naruto ตอนที่ 14
Naruto ตอนที่ 15
Naruto ตอนที่ 16
Naruto ตอนที่ 17
Naruto ตอนที่ 18
Naruto ตอนที่ 19
Naruto ตอนที่ 20
Naruto ตอนที่ 21
Naruto ตอนที่ 22
Naruto ตอนที่ 23
Naruto ตอนที่ 24
Naruto ตอนที่ 25
Naruto ตอนที่ 26
Naruto ตอนที่ 27
Naruto ตอนที่ 28
Naruto ตอนที่ 29
Naruto ตอนที่ 30
Naruto ตอนที่ 31
Naruto ตอนที่ 32
Naruto ตอนที่ 33
Naruto ตอนที่ 34
Naruto ตอนที่ 35
Naruto ตอนที่ 36
Naruto ตอนที่ 37
Naruto ตอนที่ 38
Naruto ตอนที่ 39
Naruto ตอนที่ 40
Naruto ตอนที่ 41
Naruto ตอนที่ 42
Naruto ตอนที่ 43
Naruto ตอนที่ 44
Naruto ตอนที่ 45
Naruto ตอนที่ 46
Naruto ตอนที่ 47
Naruto ตอนที่ 48
Naruto ตอนที่ 49
Naruto ตอนที่ 50
Naruto ตอนที่ 51
Naruto ตอนที่ 52
Naruto ตอนที่ 53
Naruto ตอนที่ 54
Naruto ตอนที่ 55
Naruto ตอนที่ 56
Naruto ตอนที่ 57
Naruto ตอนที่ 58
Naruto ตอนที่ 59
Naruto ตอนที่ 60
Naruto ตอนที่ 61
Naruto ตอนที่ 62
Naruto ตอนที่ 63
Naruto ตอนที่ 64
Naruto ตอนที่ 65
Naruto ตอนที่ 66
Naruto ตอนที่ 67
Naruto ตอนที่ 68
Naruto ตอนที่ 69
Naruto ตอนที่ 70
Naruto ตอนที่ 71
Naruto ตอนที่ 72
Naruto ตอนที่ 73
Naruto ตอนที่ 74
Naruto ตอนที่ 75
Naruto ตอนที่ 76
Naruto ตอนที่ 77
Naruto ตอนที่ 78
Naruto ตอนที่ 79
Naruto ตอนที่ 80
Naruto ตอนที่ 81
Naruto ตอนที่ 82
Naruto ตอนที่ 83
Naruto ตอนที่ 84
Naruto ตอนที่ 85
Naruto ตอนที่ 86
Naruto ตอนที่ 87
Naruto ตอนที่ 88
Naruto ตอนที่ 89
Naruto ตอนที่ 90
Naruto ตอนที่ 91
Naruto ตอนที่ 92
Naruto ตอนที่ 93
Naruto ตอนที่ 94
Naruto ตอนที่ 95
Naruto ตอนที่ 96
Naruto ตอนที่ 97
Naruto ตอนที่ 98
Naruto ตอนที่ 99
Naruto ตอนที่ 100
Naruto ตอนที่ 101
Naruto ตอนที่ 102
Naruto ตอนที่ 103
Naruto ตอนที่ 104
Naruto ตอนที่ 105
Naruto ตอนที่ 106
Naruto ตอนที่ 107
Naruto ตอนที่ 108
Naruto ตอนที่ 109
Naruto ตอนที่ 110
Naruto ตอนที่ 111
Naruto ตอนที่ 112
Naruto ตอนที่ 113
Naruto ตอนที่ 114
Naruto ตอนที่ 115
Naruto ตอนที่ 116
Naruto ตอนที่ 117
Naruto ตอนที่ 118
Naruto ตอนที่ 119
Naruto ตอนที่ 120
Naruto ตอนที่ 121
Naruto ตอนที่ 122
Naruto ตอนที่ 123
Naruto ตอนที่ 124
Naruto ตอนที่ 125
Naruto ตอนที่ 126
Naruto ตอนที่ 127
Naruto ตอนที่ 128
Naruto ตอนที่ 129
Naruto ตอนที่ 130
Naruto ตอนที่ 131
Naruto ตอนที่ 132
Naruto ตอนที่ 133
Naruto ตอนที่ 134
Naruto ตอนที่ 135
Naruto ตอนที่ 136
Naruto ตอนที่ 137
Naruto ตอนที่ 138
Naruto ตอนที่ 139
Naruto ตอนที่ 140
Naruto ตอนที่ 141
Naruto ตอนที่ 142
Naruto ตอนที่ 143
Naruto ตอนที่ 144
Naruto ตอนที่ 145
Naruto ตอนที่ 146
Naruto ตอนที่ 147
Naruto ตอนที่ 148
Naruto ตอนที่ 149
Naruto ตอนที่ 150
Naruto ตอนที่ 151
Naruto ตอนที่ 152
Naruto ตอนที่ 153
Naruto ตอนที่ 154
Naruto ตอนที่ 155
Naruto ตอนที่ 156
Naruto ตอนที่ 157
Naruto ตอนที่ 158
Naruto ตอนที่ 159
Naruto ตอนที่ 160
Naruto ตอนที่ 161
Naruto ตอนที่ 162
Naruto ตอนที่ 163
Naruto ตอนที่ 164
Naruto ตอนที่ 165
Naruto ตอนที่ 166
Naruto ตอนที่ 167
Naruto ตอนที่ 168
Naruto ตอนที่ 169
Naruto ตอนที่ 170
Naruto ตอนที่ 171
Naruto ตอนที่ 172
Naruto ตอนที่ 173
Naruto ตอนที่ 174
Naruto ตอนที่ 175
Naruto ตอนที่ 176
Naruto ตอนที่ 177
Naruto ตอนที่ 178
Naruto ตอนที่ 179
Naruto ตอนที่ 180
Naruto ตอนที่ 181
Naruto ตอนที่ 182
Naruto ตอนที่ 183
Naruto ตอนที่ 184
Naruto ตอนที่ 185
Naruto ตอนที่ 186
Naruto ตอนที่ 187
Naruto ตอนที่ 188
Naruto ตอนที่ 189
Naruto ตอนที่ 190
Naruto ตอนที่ 191
Naruto ตอนที่ 192
Naruto ตอนที่ 193
Naruto ตอนที่ 194
Naruto ตอนที่ 195
Naruto ตอนที่ 196
Naruto ตอนที่ 197
Naruto ตอนที่ 198
Naruto ตอนที่ 199
Naruto ตอนที่ 200
Naruto ตอนที่ 201
Naruto ตอนที่ 202
Naruto ตอนที่ 203
Naruto ตอนที่ 204
Naruto ตอนที่ 205
Naruto ตอนที่ 206
Naruto ตอนที่ 207
Naruto ตอนที่ 208
Naruto ตอนที่ 209
Naruto ตอนที่ 210
Naruto ตอนที่ 211
Naruto ตอนที่ 212
Naruto ตอนที่ 213
Naruto ตอนที่ 214
Naruto ตอนที่ 215
Naruto ตอนที่ 216
Naruto ตอนที่ 217
Naruto ตอนที่ 218
Naruto ตอนที่ 219
Naruto ตอนที่ 220