Netorare Tanabe Yuuka no Dokuhaku ซับไทย

Netorare Tanabe Yuuka no Dokuhaku ซับไทย

เรื่องย่อ

Netorare Tanabe Yuuka no Dokuhaku ซับไทย

Netorare Tanabe Yuuka no Dokuhaku เรื่องย่อ

คนที่รักของพระเอกถูกพรากหรือล่อลวงไปจากเขาและนางเอกอาจจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ได้.