One Piece Movie 1 เกาะสมบัติแห่งวูนัน พากย์ไทย

One Piece Movie 1 เกาะสมบัติแห่งวูนัน พากย์ไทย

เรื่องย่อ

One Piece Movie 1 เกาะสมบัติแห่งวูนัน พากย์ไทย

One Piece Movie 1 เรื่องย่อ กลุ่มโจรสลัด Pirate Woona ซึ่งเลื่องชื่อเรื่องขุมทองคำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกและกลุ่มหมวกฟางก็ได้ไปพัวพัน กับขุมทองเหล่านี้การผจญภัยจึงได้เริ่มต้นขึ้นมาตอนนี้มีตัวละครยังไม่ได้ซันจิขึ้นเรือเลย.