OniAi พี่แล้วทำไมถ้าใจอยากจะรัก ตอนที่ 1-12+ตอนพิเศษ พากย์ไทย

OniAi พี่แล้วทำไมถ้าใจอยากจะรัก ตอนที่ 1-12+ตอนพิเศษ พากย์ไทย

เรื่องย่อ

OniAi พี่แล้วทำไมถ้าใจอยากจะรัก ตอนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 พากย์ไทย

OniAi เรื่องย่อ พี่น้องฝาแฝดฮิเมโนะโควจิ อากิโตะ กับ อากิโกะ ถูกแยกเลี้ยงดูกันมานานกว่า 6 ปี หลังจากพ่อแม่เสียชีวิต และเมื่อเจอกันอีกครั้ง อากิโกะก็สารภาพว่าตกหลุมรักพี่ชายแบบเต็ม­ขั้น และยอมทำทุกอย่างเพื่อชนะใจพี่ชาย ถึงแม้ว่าอากิโตะจะคิดถึงเธอแบบน้องสาวก็ต­ามและยังมีหญิงสาวอีกหลายคนมาแต่งเติมให้กับ­เรื่องนี้.