Rasen Sokou no Dystopia ตอนที่ 1-2 ซับไทย

Rasen Sokou no Dystopia ตอนที่ 1-2 ซับไทย

เรื่องย่อ

Rasen Sokou no Dystopia ตอนที่ 1 2 ซับไทย

Rasen Sokou no Dystopia เรื่องย่อ

ชะตากรรมของโลกใบนี้ขึ้นอยู่กับผลไม้สามอย่างหากถูกเก็บครบจะเรียกว่า deflowered โลกจะถูกทำลายทันที่