RockMan ExE ร็อคแมน ตอนที่ 1-56 พากย์ไทย

RockMan ExE ร็อคแมน ตอนที่ 1-56 พากย์ไทย

เรื่องย่อ

เมะญี่ปุ่นเก่าๆ RockMan ExE ร็อคแมนเอ็กเซ่ซีรีส์ ตอนที่ 1-56 พากย์ไทย

RockMan ExE ร็อคแมน

มีกลุ่มองค์กรกลุ่มหนึ่งชื่อว่า World Three” ทำการก่อกวน Internet โดยการส่งไวรัสเข้าไป หรือส่งไวรัสไปทำลายระบบต่างๆ รบกวนชีวิตของชาวเมืองทั่วไป ฮิคาริ ยูอิจิโร่ ได้ทำการสร้าง เน็ตนาวิ ที่มีจิตใจเหมือนคน สามารถมีความรู้สึกนึกคิดได้เองขึ้น โดยมีความลับในการสร้างแอบแฝงอยู่ ซึ่งก็คือ ร็อกแมน เอ็กเซ่

RockMan ExE ตอนที่ 01
RockMan ExE ตอนที่ 02
RockMan ExE ตอนที่ 03
RockMan ExE ตอนที่ 04
RockMan ExE ตอนที่ 05
RockMan ExE ตอนที่ 06
RockMan ExE ตอนที่ 07
RockMan ExE ตอนที่ 08
RockMan ExE ตอนที่ 09
RockMan ExE ตอนที่ 10
RockMan ExE ตอนที่ 11
RockMan ExE ตอนที่ 12
RockMan ExE ตอนที่ 13
RockMan ExE ตอนที่ 14
RockMan ExE ตอนที่ 15
RockMan ExE ตอนที่ 16
RockMan ExE ตอนที่ 17
RockMan ExE ตอนที่ 18
RockMan ExE ตอนที่ 19
RockMan ExE ตอนที่ 20
RockMan ExE ตอนที่ 21
RockMan ExE ตอนที่ 22
RockMan ExE ตอนที่ 23
RockMan ExE ตอนที่ 24
RockMan ExE ตอนที่ 25
RockMan ExE ตอนที่ 26
RockMan ExE ตอนที่ 27
RockMan ExE ตอนที่ 28
RockMan ExE ตอนที่ 29
RockMan ExE ตอนที่ 30
RockMan ExE ตอนที่ 31
RockMan ExE ตอนที่ 32
RockMan ExE ตอนที่ 33
RockMan ExE ตอนที่ 34
RockMan ExE ตอนที่ 35
RockMan ExE ตอนที่ 36
RockMan ExE ตอนที่ 37
RockMan ExE ตอนที่ 38
RockMan ExE ตอนที่ 39
RockMan ExE ตอนที่ 40
RockMan ExE ตอนที่ 41
RockMan ExE ตอนที่ 42
RockMan ExE ตอนที่ 43
RockMan ExE ตอนที่ 44
RockMan ExE ตอนที่ 45
RockMan ExE ตอนที่ 46
RockMan ExE ตอนที่ 47
RockMan ExE ตอนที่ 48
RockMan ExE ตอนที่ 49
RockMan ExE ตอนที่ 50
RockMan ExE ตอนที่ 51
RockMan ExE ตอนที่ 52
RockMan ExE ตอนที่ 53
RockMan ExE ตอนที่ 54
RockMan ExE ตอนที่ 55
RockMan ExE ตอนที่ 56