Saezuru Tori wa Habatakanai Don’t Stay Gold ซับไทย

Saezuru Tori wa Habatakanai Don’t Stay Gold ซับไทย

เรื่องย่อ

Saezuru Tori wa Habatakanai Don’t Stay Gold ซับไทย

Saezuru Tori wa Habatakanai Dont Stay Gold

เรื่องย่อ หมอคาเงยาทะกับคุงะเป็นคู่รองของเนื้อเรื่องหลัก Saezuru Tori wa Habatakanai เนื้อหาของ OVA นี้จะเล่าถึงการเจอกันครั้งแรกและจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ของทั้งสอง