Saint Seiya เซ็นต์เซย์ย่า ภาค 1-6 ตอนที่ 1-145 พากย์ไทย

Saint Seiya เซ็นต์เซย์ย่า ภาค 1-6 ตอนที่ 1-145 พากย์ไทย

เรื่องย่อ

อนิเมะเก่า Saint Seiya เซ็นต์เซย์ย่า ภาค 1-6 ตอนที่ 1-145 พากย์ไทย

Saint Seiya

เรื่องราวเกี่ยวกับเด็กหนุ่ม 5 คนที่เรียกว่า เซนต์ (saint) ต่อสู้โดยใช้ร่างกายของตนเองเป็นอาวุธเพื่อปกป้องคิโดะ ซาโอริ ผู้เป็นอวตารของเทพีอะธีนา และต่อสู้กับทัพศัตรูแห่งความชั่วร้าย ในโลกร่วมสมัยที่มีบรรยากาศของเทพปกรณัมกรีก มีทั้งหมด 6 ภาค ภาคศึก 12 ราศี , ภาคศึกอัศวินแห่งแอสการ์ด , ภาคศึกเจ้าสมุทรโพเซดอน , ภาควิญญาณแห่งโกลด์ , และภาคเสริมอื่นๆ

Saint Seiya ตอนที่ 01
Saint Seiya ตอนที่ 02
Saint Seiya ตอนที่ 03
Saint Seiya ตอนที่ 04
Saint Seiya ตอนที่ 05
Saint Seiya ตอนที่ 06
Saint Seiya ตอนที่ 07
Saint Seiya ตอนที่ 08
Saint Seiya ตอนที่ 09
Saint Seiya ตอนที่ 10
Saint Seiya ตอนที่ 11
Saint Seiya ตอนที่ 12
Saint Seiya ตอนที่ 13
Saint Seiya ตอนที่ 14
Saint Seiya ตอนที่ 15
Saint Seiya ตอนที่ 16
Saint Seiya ตอนที่ 17
Saint Seiya ตอนที่ 18
Saint Seiya ตอนที่ 19
Saint Seiya ตอนที่ 20
Saint Seiya ตอนที่ 21
Saint Seiya ตอนที่ 22
Saint Seiya ตอนที่ 23
Saint Seiya ตอนที่ 24
Saint Seiya ตอนที่ 25
Saint Seiya ตอนที่ 26
Saint Seiya ตอนที่ 27
Saint Seiya ตอนที่ 28
Saint Seiya ตอนที่ 29
Saint Seiya ตอนที่ 30
Saint Seiya ตอนที่ 31
Saint Seiya ตอนที่ 32
Saint Seiya ตอนที่ 33
Saint Seiya ตอนที่ 34
Saint Seiya ตอนที่ 35
Saint Seiya ตอนที่ 36
Saint Seiya ตอนที่ 37
Saint Seiya ตอนที่ 38
Saint Seiya ตอนที่ 39
Saint Seiya ตอนที่ 40
Saint Seiya ตอนที่ 41
Saint Seiya ตอนที่ 42
Saint Seiya ตอนที่ 43
Saint Seiya ตอนที่ 44
Saint Seiya ตอนที่ 45
Saint Seiya ตอนที่ 46
Saint Seiya ตอนที่ 47
Saint Seiya ตอนที่ 48
Saint Seiya ตอนที่ 49
Saint Seiya ตอนที่ 50
Saint Seiya ตอนที่ 51
Saint Seiya ตอนที่ 52
Saint Seiya ตอนที่ 53
Saint Seiya ตอนที่ 54
Saint Seiya ตอนที่ 55
Saint Seiya ตอนที่ 56
Saint Seiya ตอนที่ 57
Saint Seiya ตอนที่ 58
Saint Seiya ตอนที่ 59
Saint Seiya ตอนที่ 60
Saint Seiya ตอนที่ 61
Saint Seiya ตอนที่ 62
Saint Seiya ตอนที่ 63
Saint Seiya ตอนที่ 64
Saint Seiya ตอนที่ 65
Saint Seiya ตอนที่ 66
Saint Seiya ตอนที่ 67
Saint Seiya ตอนที่ 68
Saint Seiya ตอนที่ 69
Saint Seiya ตอนที่ 70
Saint Seiya ตอนที่ 71
Saint Seiya ตอนที่ 72
Saint Seiya ตอนที่ 73
Saint Seiya ตอนที่ 74
Saint Seiya ตอนที่ 75
Saint Seiya ตอนที่ 76
Saint Seiya ตอนที่ 77
Saint Seiya ตอนที่ 78
Saint Seiya ตอนที่ 79
Saint Seiya ตอนที่ 80
Saint Seiya ตอนที่ 81
Saint Seiya ตอนที่ 82
Saint Seiya ตอนที่ 83
Saint Seiya ตอนที่ 84
Saint Seiya ตอนที่ 85
Saint Seiya ตอนที่ 86
Saint Seiya ตอนที่ 87
Saint Seiya ตอนที่ 88
Saint Seiya ตอนที่ 89
Saint Seiya ตอนที่ 90
Saint Seiya ตอนที่ 91
Saint Seiya ตอนที่ 92
Saint Seiya ตอนที่ 93
Saint Seiya ตอนที่ 94
Saint Seiya ตอนที่ 95
Saint Seiya ตอนที่ 96
Saint Seiya ตอนที่ 97
Saint Seiya ตอนที่ 98
Saint Seiya ตอนที่ 99
Saint Seiya ตอนที่ 100
Saint Seiya ตอนที่ 101
Saint Seiya ตอนที่ 102
Saint Seiya ตอนที่ 103
Saint Seiya ตอนที่ 104
Saint Seiya ตอนที่ 105
Saint Seiya ตอนที่ 106
Saint Seiya ตอนที่ 107
Saint Seiya ตอนที่ 108
Saint Seiya ตอนที่ 109
Saint Seiya ตอนที่ 110
Saint Seiya ตอนที่ 111
Saint Seiya ตอนที่ 112
Saint Seiya ตอนที่ 113
Saint Seiya ตอนที่ 114
Saint Seiya ตอนที่ 115
Saint Seiya ตอนที่ 116
Saint Seiya ตอนที่ 117
Saint Seiya ตอนที่ 118
Saint Seiya ตอนที่ 119
Saint Seiya ตอนที่ 120
Saint Seiya ตอนที่ 121
Saint Seiya ตอนที่ 122
Saint Seiya ตอนที่ 123
Saint Seiya ตอนที่ 124
Saint Seiya ตอนที่ 125
Saint Seiya ตอนที่ 126
Saint Seiya ตอนที่ 127
Saint Seiya ตอนที่ 128
Saint Seiya ตอนที่ 129
Saint Seiya ตอนที่ 130
Saint Seiya ตอนที่ 131
Saint Seiya ตอนที่ 132
Saint Seiya ตอนที่ 133
Saint Seiya ตอนที่ 134
Saint Seiya ตอนที่ 135
Saint Seiya ตอนที่ 136
Saint Seiya ตอนที่ 137
Saint Seiya ตอนที่ 138
Saint Seiya ตอนที่ 139
Saint Seiya ตอนที่ 140
Saint Seiya ตอนที่ 141
Saint Seiya ตอนที่ 142
Saint Seiya ตอนที่ 143
Saint Seiya ตอนที่ 144
Saint Seiya ตอนที่ 145