Shaman King ราชันย์แห่งภูต ตอนที่ 1-64 พากย์ไทย

Shaman King ราชันย์แห่งภูต ตอนที่ 1-64 พากย์ไทย

เรื่องย่อ

Shaman King ราชันย์แห่งภูต ตอนที่ 1-64 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ภาคเก่า

อาซาคุระ โย ผู้มีพลังมองเห็นวิญญาณ และเกิดในตระกูลชาแมน ซึ่งมีหน้าที่ติดต่อกับวิญญาณ และความฝันของโยก็เพื่อที่จะสร้างโลกที่มีแต่ความสุข ทุกคนมีเวลาที่จะผ่อนคลายได้มองสายลม สูดกลิ่นธรรมชาติได้อย่างไม่เร่งร้อเหมือนโลกปัจจุบัน และสิ่งที่จะช่วย อาซาคุระโยได้ก็คือ การประลองราชันแห่งภูตที่จะได้รับพรจากเกรทสปิริตหากเป็นผู้ชนะ

Shamanking ตอนที่ 01
Shamanking ตอนที่ 02
Shamanking ตอนที่ 03
Shamanking ตอนที่ 04
Shamanking ตอนที่ 05
Shamanking ตอนที่ 06
Shamanking ตอนที่ 07
Shamanking ตอนที่ 08
Shamanking ตอนที่ 09
Shamanking ตอนที่ 10
Shamanking ตอนที่ 11
Shamanking ตอนที่ 12
Shamanking ตอนที่ 13
Shamanking ตอนที่ 14
Shamanking ตอนที่ 15
Shamanking ตอนที่ 16
Shamanking ตอนที่ 17
Shamanking ตอนที่ 18
Shamanking ตอนที่ 19
Shamanking ตอนที่ 20
Shamanking ตอนที่ 21
Shamanking ตอนที่ 22
Shamanking ตอนที่ 23
Shamanking ตอนที่ 24
Shamanking ตอนที่ 25
Shamanking ตอนที่ 26
Shamanking ตอนที่ 27
Shamanking ตอนที่ 28
Shamanking ตอนที่ 29
Shamanking ตอนที่ 30
Shamanking ตอนที่ 31
Shamanking ตอนที่ 32
Shamanking ตอนที่ 33
Shamanking ตอนที่ 34
Shamanking ตอนที่ 35
Shamanking ตอนที่ 36
Shamanking ตอนที่ 37
Shamanking ตอนที่ 38
Shamanking ตอนที่ 39
Shamanking ตอนที่ 40
Shamanking ตอนที่ 41
Shamanking ตอนที่ 42
Shamanking ตอนที่ 43
Shamanking ตอนที่ 44
Shamanking ตอนที่ 45
Shamanking ตอนที่ 46
Shamanking ตอนที่ 47
Shamanking ตอนที่ 48
Shamanking ตอนที่ 49
Shamanking ตอนที่ 50
Shamanking ตอนที่ 51
Shamanking ตอนที่ 52
Shamanking ตอนที่ 53
Shamanking ตอนที่ 54
Shamanking ตอนที่ 55
Shamanking ตอนที่ 56
Shamanking ตอนที่ 57
Shamanking ตอนที่ 58
Shamanking ตอนที่ 59
Shamanking ตอนที่ 60
Shamanking ตอนที่ 61
Shamanking ตอนที่ 62
Shamanking ตอนที่ 63
Shamanking ตอนที่ 64