Shenyi Jiu Xiaojie เทพหมอยาคุณหนูจิ่ว ตอนที่ 1-18 ซับไทย

Shenyi Jiu Xiaojie เทพหมอยาคุณหนูจิ่ว ตอนที่ 1-18 ซับไทย

เรื่องย่อ

Shenyi Jiu Xiaojie ตอนที่ 1 – ตอนล่าสุด ซับไทย

Shenyi Jiu Xiaojie เทพหมอยาคุณหนูจิ่

องค์กรนักฆ่าในศตวรรษที่ 21 ได้ย้ายเข้าสู่ร่างของเธอที่ถูกทิ้ง จากนั้นเธอก็จะปล่อยให้โลกเห็นว่าสิ่งที่ไร้ประโยชน์ที่แท้จริงเป็นอย่างไรและเธอจะกลายเป็นผู้อัญเชิญเวทย์มนตร์คนแรก