Shiguang Daili Ren ข้ามเวลาพิชิตภารกิจ ตอนที่ 1-11 ซับไทย

Shiguang Daili Ren ข้ามเวลาพิชิตภารกิจ ตอนที่ 1-11 ซับไทย

เรื่องย่อ

Shiguang Daili Ren ตอนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ซับไทย

Shiguang Daili Ren ข้ามเวลาพิชิตภารกิจ

ในร้านเล็กๆ ที่ชื่อว่า “Time Photo Studio” เพื่อนทั้งสองให้บริการพิเศษ โดยใช้พลังพิเศษที่อนุญาตให้พวกเขาเข้าไปในรูปถ่าย พวกเขากระโดดเข้าไปในภาพที่ลูกค้าส่งมาให้พวกเขาเพื่อให้ความปรารถนาของพวกเขา