Shikoyaka Naru Toki mo Hameru Toki mo ตอนที่ 1-2 ซับไทย

Shikoyaka Naru Toki mo Hameru Toki mo ตอนที่ 1-2 ซับไทย

เรื่องย่อ

Shikoyaka Naru Toki mo Hameru Toki mo ตอนที่ 1 2 ซับไทย

Shikoyaka Naru Toki mo Hameru Toki mo เรื่องย่อ

เนื้อหามีอยู่ 4 ตอน เรื่องแรกพาเราไปเที่ยวบ่อน้ำพุร้อน ในเรื่องที่สอง แอลกอฮอล์ทำให้อารมณ์สดใส ในเรื่องที่สาม มือกลองจะโชคดี ในเรื่องที่สี่ นักเรียน A ต้องการฝึกฝนมากกว่านี้