Sou Xuan Lu Zhi Chen Ling Ji ตอนที่ 1-6 ซับไทย

Sou Xuan Lu Zhi Chen Ling Ji ตอนที่ 1-6 ซับไทย

เรื่องย่อ

Sou Xuan Lu Zhi Chen Ling Ji ตอนที่ 1 2 3 4 5 6 ซับไทย

Sou Xuan Lu Zhi Chen Ling Ji (The Gerent Saga)

เป็นเวลาเกือบหนึ่งพันปีที่แผ่นดินใหญ่ของหลิงโจวปกครองโดยจักรพรรดิและได้รับการคุ้มครองโดยเจ้าชายทั้งแปด อย่างไรก็ตาม หลังจากการครองราชย์ของจักรพรรดิที่เก้า การจลาจลก็เกิดขึ้น