Star Jewel ตอนที่ 1 ซับไทย

Star Jewel ตอนที่ 1 ซับไทย

เรื่องย่อ

Star Jewel ตอนที่ 1 ซับไท

Star Jewel

สงครามระหว่างเทพธิดาแห่งความมืดและแสงสว่างกำลังเกิดขึ้น ในขณะที่อดีตพยายามขโมยอัญมณีจากผู้หญิงบริสุทธิ์และตามหาผู้กระทำความผิดมาลงโทษ