Tamashii Insert ตอนที่ 1-2 ซับไทย

Tamashii Insert ตอนที่ 1-2 ซับไทย

เรื่องย่อ

Tamashii Insert ตอนที่ 1 2 ซับไทย

Tamashii Insert เรื่องย่อ

นาโอโตะเป็นผู้ชายธรรมดาๆ ที่หลังจากที่แม่ของเขาเสียชีวิตและแต่งงานใหม่มีหญิงสาวสวยสองคนเข้ามาในชีวิตของเขา นั่นคือซาจิโกะ แม่เลี้ยงของเขา และยุ้ย น้องเลี้ยงของเขา อย่างไรก็ตาม นับวันนาโอโตะเริ่มกังวลเรื่องระยะห่างทางอารมณ์ของเค้า.