Tenioha! 2 Limit Over ตอนที่ 1 ซับไทย

Tenioha! 2 Limit Over ตอนที่ 1 ซับไทย

เรื่องย่อ

Tenioha! 2 Limit Over ซับไทย

Tenioha! 2 Limit Over เรื่องย่อ

สิ่งที่เริ่มต้นเมื่อชีวิตนักศึกษาธรรมดากลุ่มสี่สาวกับสาวๆ ที่มีปัญหาทั้งหมด และไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหน!