The Fabulous Sword God กระบี่เทพนิ่เทียน ภาค 1 ตอนที่ 1-78 ซับไทย

The Fabulous Sword God กระบี่เทพนิ่เทียน ภาค 1 ตอนที่ 1-78 ซับไทย

เรื่องย่อ

The Fabulous Sword God กระบี่เทพนิ่เทียน ภาค 1 ตอนที่ 1-78 ซับไทย

The Fabulous Sword God (Against the Sky Sword God )

โลกที่มีแต่ผู้แข็งแกร่งที่สุดเท่านั้นที่จะครอบครอง การเล่นแร่แปรธาตุโบราณกำลังจะเจาะรูในจักรวาลในขณะที่ดาบเพลิงแห่งสวรรค์กำลังจะยุติวงจรชีวิต ผู้ปกครองของอาณาจักรหลายพันแห่งถูกสังหารโดยผู้ที่มีสายเลือดของไททัน ฉินหนาน ผู้ที่ได้รับเลือก ผู้ซึ่งฝึกฝนศิลปะการป้องกันตัวอยู่ยงคงกระพัน ได้ลงมือบนถนนสู่นิรันดร์ด้วยการเอาชนะอัจฉริยะนับไม่ถ้วนและครอบครองสวรรค์!

The Fabulous Sword God ตอนที่ 01
The Fabulous Sword God ตอนที่ 02
The Fabulous Sword God ตอนที่ 03
The Fabulous Sword God ตอนที่ 04
The Fabulous Sword God ตอนที่ 05
The Fabulous Sword God ตอนที่ 06
The Fabulous Sword God ตอนที่ 07
The Fabulous Sword God ตอนที่ 08
The Fabulous Sword God ตอนที่ 09
The Fabulous Sword God ตอนที่ 10
The Fabulous Sword God ตอนที่ 11
The Fabulous Sword God ตอนที่ 12
The Fabulous Sword God ตอนที่ 13
The Fabulous Sword God ตอนที่ 14
The Fabulous Sword God ตอนที่ 15
The Fabulous Sword God ตอนที่ 16
The Fabulous Sword God ตอนที่ 17
The Fabulous Sword God ตอนที่ 18
The Fabulous Sword God ตอนที่ 19
The Fabulous Sword God ตอนที่ 20
The Fabulous Sword God ตอนที่ 21
The Fabulous Sword God ตอนที่ 22
The Fabulous Sword God ตอนที่ 23
The Fabulous Sword God ตอนที่ 24
The Fabulous Sword God ตอนที่ 25
The Fabulous Sword God ตอนที่ 26
The Fabulous Sword God ตอนที่ 27
The Fabulous Sword God ตอนที่ 28
The Fabulous Sword God ตอนที่ 29
The Fabulous Sword God ตอนที่ 30
The Fabulous Sword God ตอนที่ 31
The Fabulous Sword God ตอนที่ 32
The Fabulous Sword God ตอนที่ 33
The Fabulous Sword God ตอนที่ 34
The Fabulous Sword God ตอนที่ 35
The Fabulous Sword God ตอนที่ 36
The Fabulous Sword God ตอนที่ 37
The Fabulous Sword God ตอนที่ 38
The Fabulous Sword God ตอนที่ 39
The Fabulous Sword God ตอนที่ 40
The Fabulous Sword God ตอนที่ 41
The Fabulous Sword God ตอนที่ 42
The Fabulous Sword God ตอนที่ 43
The Fabulous Sword God ตอนที่ 44
The Fabulous Sword God ตอนที่ 45
The Fabulous Sword God ตอนที่ 46
The Fabulous Sword God ตอนที่ 47
The Fabulous Sword God ตอนที่ 48
The Fabulous Sword God ตอนที่ 49
The Fabulous Sword God ตอนที่ 50
The Fabulous Sword God ตอนที่ 51
The Fabulous Sword God ตอนที่ 52
The Fabulous Sword God ตอนที่ 53
The Fabulous Sword God ตอนที่ 54
The Fabulous Sword God ตอนที่ 55
The Fabulous Sword God ตอนที่ 56
The Fabulous Sword God ตอนที่ 57
The Fabulous Sword God ตอนที่ 58
The Fabulous Sword God ตอนที่ 59
The Fabulous Sword God ตอนที่ 60
The Fabulous Sword God ตอนที่ 61
The Fabulous Sword God ตอนที่ 62
The Fabulous Sword God ตอนที่ 63
The Fabulous Sword God ตอนที่ 64
The Fabulous Sword God ตอนที่ 65
The Fabulous Sword God ตอนที่ 66
The Fabulous Sword God ตอนที่ 67
The Fabulous Sword God ตอนที่ 68
The Fabulous Sword God ตอนที่ 69
The Fabulous Sword God ตอนที่ 70
The Fabulous Sword God ตอนที่ 71
The Fabulous Sword God ตอนที่ 72
The Fabulous Sword God ตอนที่ 73
The Fabulous Sword God ตอนที่ 74
The Fabulous Sword God ตอนที่ 75
The Fabulous Sword God ตอนที่ 76
The Fabulous Sword God ตอนที่ 77
The Fabulous Sword God ตอนที่ 78