Tokyo Ghoul Season 3 re ตอนที่ 1-12 ซับไทย

Tokyo Ghoul Season 3 re ตอนที่ 1-12 ซับไทย

เรื่องย่อ

Tokyo Ghoul Season 3 ตอนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ซับไทย

Tokyo Ghoul Season 3 โตเกียว กูล ภาค 3

สองปีหลังพวกเจ้าหน้าที่ CCG บุกเข้าโจมตีร้าน อันเทย์คุ ยังคงมีการก่อการร้ายจากพวกอาโอกิริอย่างต่อเนื่อง มีการก่อตั้งหน่วยพิเศษผู้ใช้ควิงซ์ (Quinx) เพื่อรับมือพวกกูล นำทีมโดย ซาซากิ ไฮเซะ ครึ่งมนุษย์และกูล ที่ถูกฝึกโดย อาริมะ คิโช